Categories
Ref: medium

ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ NĂM 2023 — CÔNG NGHỆ MỚI ANFT ĐÃ ĐƯỢC TẠO RA | by Farm Egold

ANFT VÀ EGOLD
– ANFT bao gồm 3 giá trị Bockchian — Smartcontract — NFT mining ra đồng EGOLD
– Egold là hệ sinh thái khai thác đầu tiên được xây dựng trên METAVERSE.
– Công nghệ khai thác EGOLD tích hợp Algorithmic NFT (ANFT) đầu tiên và ưu việt nhất hiện nay.
– Chúng tôi đã tạo Công cụ khai thác Egold mà người dùng có thể mua dưới dạng NFT và bắt đầu khai thác Egold trong Metaverse.

QUÁ TRÌNH ĐƠN GIẢN ĐỂ KHAI THÁC EGOLD

1️⃣ Mua công cụ khai thác Egold

2️⃣ Khai thác Egold

3️⃣ Thu thập Egold

4️⃣ Giao dịch Egold

CỘNG ĐỒNG CỦA EGOLD:
🌐Telegram: https://t.me/EgoldfarmVietnam
🌐Telegram: https://t.me/EgoldGlobal
🌐Medium: https://medium.com/@contact_62444

NẮM BẮT NGAY CƠ HỘI VÀ SỞ HỮU MÁY ĐÀO EGOLD ĐẦU TIÊN NGAY BÂY GIỜ❗❗❗

Cong_nghe_mining_egold_dau_tien_cua_the_gioi_dua_tren_nen_tang_metaverse

#egold #anft #nft #mining #miningfarm #Metaverse

Source link

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *